GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Azərbaycan Respublikası hazırda böyük təbii zənginliklərinə, iqtisadi göstəricilərinə və yüksək mədəniyyətinə görə dünya dövlətləri sırasında layiqli yerlərdən birini tutur. Çoxsahəli sənayeyə, kənd təsərrüfatına, elm və mədəniyyətə malik olan Azərbaycan qazandığı bütün nəaliyyətlərini özünün yüksəkixtisaslı kadrlarının səyi və əməyi nəticəsində əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərdə BDU-nun Geologiya fakültəsinin də yetişdirdiyi kadrların özünəməxsus xidmətləri vardır.
Fakültə məzunlarının böyük əksəriyyəti Geologiya Kəşfiyyat Xidməti İdarəsinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, Dövlət Petrol Şirkəti, eləcə də MDB dövlətlərinin geoloji quruluş və elmi tədqiqat institutu, xarici ölkələrdə çalışır. Fakültə məzunlarının içərisində mühəndis-geoloq diplomu almış, onlarla mütəxəssis, 300 xarici ölkə vətəndaşı (Kuba, Vyetnam, Əlcəzair, Yəmən, İordaniya, Tunis, Banqladeş, Zair, Suriya, Misir Ərəb Respublikası, İraq, İran, Kolumbiya və s.) alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.Akademik Mir Əli Seyidəli oğlu Qaşqay (1907-1977)

Akademik Musa Mirzə oğlu Əliyev (1908-1985)

Akademik Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyev (1910-1993)

Akademik Şirəli Nə­­sirzadə oğlu Məm­mə­dov (1904-1984)

Akademik Əzəl Cəfər oğlu Sultanov (1905-1990)

Akademik Ədhəm Şahlarbəy oğlu Şıxəlibəyli (1911-1996)

Akademik Faiq Məmməd oğlu Bağırzadə (1926-1988)

Bookmark and Share