GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Xəbərlər

Növbəti Respublika Elmi Konfransı uğurla keçirilib
25/05/2012

Fakültəmizdə 23.05.2012-ci il tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş "Geologiyanın aktual problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib

| Ətraflı


Ümummilli liderin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilib
13/05/2012

Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Geologiyanın aktual problemləri" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransı keçirilİb

 

| Ətraflı


Akkreditasiya imtahanları
19/04/2012

Geologiya fakültəsinin 2008/09-cu tədris ilinə qəbul olunmuş 4 ixtisas (hər ixtisasa uyğun qruplar a/b-GFK-009A, GTK-011A, GHK-013A, GGK-015A, r/b-GFK-004R) üzrə təhsil alan tələbələrin sonuncu semestri və imtahan sessiyası başa çatib| Ətraflı


Yeni bir dərslik işıq üzü gördu
13/02/2012

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 24.03.2009-cu il 346 saylı əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmiş "Eksperimental mineralogiya, geokimya və petrologiya" ali məktəb tələbələrinin ixtiyarına verilib

Müəlliflər: prof. M.İ.Çıraqov, prof. Z.B.Abdullayev

| Ətraflı


Fakültəmizdə kafedralar birləşdirildi..
07/02/2012

Geologiya fakültəsinin strukturuna daxil olan "Paleontologiya və tarixi geologiya" və "Ümumi geologiya" kafedraları birləşdirildi və vahid "Ümumi və tarixi geologiya" kafedrası yaradıldı. Yeni yaradılmış kafedraya ..

| Ətraflı


06 fevral 2012-ci il protokol №3 iclasindan..
06/02/2012

Birdəfəlik Dissertasiya Şurasının 25.00.11-“Bərk faydalı qazıntıların geologiyası,axtarışı və kəşfiyyatı;minerageniya”ixtisası üzrə geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün ...

| Ətraflı


Geologiya fakültəsinin Kredit sistemi ilə təhsil alan əyani şöbə tələbələrinin 2011/2012-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyası başa çatmışdır..
01/02/2012

BAKALAVR PILLƏSİ ÜZRƏ:

I il -5 qrup üzrə 25 fənndən-117 nəfərdən-3 nəfər gəlmədi-11 nəfər buraxılmadı

II il - 5 qrup üzrə 28 fənndən-118 nəfərdən-1 nəfər gəlmədi-21 nəfər buraxılmadı

III il-5 qrup üzrə 26 fənndən-120 nəfərdən-2 nəfər gəlmədi-26 nəfər buraxılmadı

IV il-5 qrup üzrə 20 fənndən-109 nəfərdən-1 nəfər buraxılmadı

 

MAGİSTRATURA PİLLƏSİ ÜZRƏ:

I il – 8 ixtisas üzrə-48 fənn-19 nəfər

II il - 7 ixtisas üzrə-21 fənn-11 nəfər

| Ətraflı


Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası kafedrasının dosenti E.A.Məmmədovanın bu günlərdə çapdan çıxmış \"Yeraltı suların dinamikası\" adlı dərsliyi Hidrogeologiya mühəndisiliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə töhvədir.
12/01/2012

Hidrogeologiya mühəndisiliyi ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün yeni dərslik işıq üzü gördü...

| Ətraflı


2011/12-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyası başlandı
06/01/2012

06.01.2011-ci il tarixində başlanan 2011/12-ci tədris ilinin qış imtahan sessiyasında fakültənin bakalavr pilləsinin əyani şöbəsi üzrə 20 qrup iştirak edir...

| Ətraflı


Faydalı qazıntılar kafedrasınin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvi, professor V.M.Babazadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri H.S.Bağırov və digərlərinin müəllifi olduğu Ağır metalların, üzvi karbonun və azotun zaman və məkanda tədqiqinə həsr olunmuş yeni monoqrafik əsər oxuculara təqdim edildi
22/12/2011

Faydalı qazıntılar kafedrasınin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvi, prof. V.M.Babazadə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri H.S.Bağırov, Paleobiogeokimya ETL-nin müdiri, prof. S.A.İsayev ...

| Ətraflı


Sentyabr ayının 29-da BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında fakültə əməkdaşlarının dissertasiya işlərinin müdafiəsi keçirilmişdir
30/09/2011

Faydalı qazıntılar kafedrasının baş müəllimləri İsmayılova Aygün Məmməd Rəfi qızının “Qaradağ filiz-maqmatik sisteminin mis-porfir yataqlarının yerləşmə xüsusiyyətləri və zonallığı” mövzusunda, Abdullayeva Şəhla Faiq qızının “Somxit-Qarabağ ada qövsünün qərb seqmentinin nəcib metal filiz-maqmatik sistemləri (Kiçik Qafqaz)” mövzusunda ...

| Ətraflı


Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru Vaqif Ramazanovun rəhbərliyi altında Gədəbəyə ekspedisiya təşkil edildi
10/09/2011

Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru Vaqif Ramazanovun rəhbərliyi altında Gədəbəyə ekspedisiya təşkil edildi. Bu ekspedisiyada İsveçrə Universitetinin professoru, Dr. Robert Moritz, Faydalı qazıntılar kafedrasının dosenti Mamoy Mansurov və başqaları ...

| Ətraflı


03.11.2011-ci il tarixində Ümumi geologiya kafedrasının aspirantı İran İslam Respublikasının vətəndaşı Təlayi Reza Bərat Əli oğlunun və Faydalı qazıntılar kafedrasının dissertantı T.H.Təhməzovanın Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında dissestasiya işlərinin müdafiəsi keçirildi
05/09/2011

Təhməzova Təranə Hacı qızının “Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının səpinti qızıllılığının yerləşmə xüsusiyyətləri və formalaşma şəraiti” mövzusunda 25.00.11-“Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya” ixtisası  üzrə və Təlayi Dulaq Rza Baratəli oğlunun “İranın Həştçin ərazisinin geologiyası və sürüşmə təhlükəlilik dərəcəsinin (riskinin) qiymətləndirilməsi” mövzusunda 25.00.01-“Ümumi və regional geologiya” ixtisası  üzrə  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri dissertasiya işlərinin müdafiəsinin keçirilib

| Ətraflı


Daşgil və Pirəküşkül palçıq vulkanlarında BDU-nun Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası və Yer qabığının geofiziki tədqiqatları laboratoriyası və Кöln Universiteti (Almaniya) əməkdaşlarının elmi tədqiqat sahəsindəki iş birliyi davam edir..
15/03/2011

Bakı Dövlət Universitetinin Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası və Yer qabığının geofiziki tədqiqatları laboratoriyası və Кöln Universiteti (Almaniya) Volkswagen Stiftung şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə Pirəküşkül qrupu palçıq vulkanlarının dərinlik quruluşunun elektromaqnit üsullarlı ilə artıq bir neçə ildir ki, elmi tədqiqat işləri aparır. Bu əməkdaşlığın davamı olaraq 10.03.2011-ci il tarixində Daşgil və Pirəküşkül palçıq vulkanlarında ....

 

| Ətraflı


Geologiya fakültəsində yeni təchiz olunmuş auditoriya
07/02/2011

Geologiya fakültəsinin nəzdindəki 201 saylı auditoriyaya Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xadimi, Dövlət mükafatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, akademik Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyevin adı verilmişdir...

| Ətraflı


2010-cu ilin yekunlarına görə Elmi tədqiqat və Tədris Metodiki işlərin nəticələri
15/01/2011

2010-cu ilin yekunlarına görə Elmi tədqiqat və Tədris Metodiki işlərin nəticələri qənaətbəxş olmuşdur. Belə ki, kafedralar üzrə Ümumi geologiya, laboratoriyalar üzrə Qızıl səpinti yataqlarının proqnozu və axtarışı ETL-də yülsək nəticələr əldə edilmişdir.

| Ətraflı


Ümumi geologiya kafedrasında yeni monoqrafiyanın nəşri
07/01/2011

Ümumi geologiya kafedrasının əməkdaşları - prof.S.S.Səmədov, g.m.e.n. N.Ə.Abbasov və M.Səfəri tərəfindən 285 səh. həcmində Regional geotektonika monoqrafiyası çap etdirilmişdir...

| Ətraflı


21-22 dekabr 2010-cu il tarixində Ş.F.Mehdiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilib
23/12/2010

Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xadimi, Dövlət mükafatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, akademik Şəfayət Fərhad oğlu Mehdiyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Geologiyanın aktual problemləri" mövzusunda Respublika Elmi Konfransı 21-22 dekabr tarixində keçirilmişdir. Konfransın təşkilat komitəsinin sədri rektor, akademik A.M.Məhərrəmov giriş sözü ilə çixiş edib

| Ətraflı


Paleontologiya kitabı tələbələrin istifadəsində
22/12/2010

Paleontologiya və tarixi geologiya kafedrasının müəllimləri -V.B.Ağayev, Ş.R.Balammədov, H.M.Hüseynov tərəfindən 236 səh. həcmində Paleontologiya dərsliyi Bakı Universiteti nəşriyyatı tərəfindən nəşr edilmişdir. Kitabın elmi redaktoru prof. S.A.İsayevdir.

| Ətraflı


Xarici dildə nəşr üzərində iş aparılır
11/10/2010

Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının professoru Məmməd İsa oğlu Çıraqovun 2002-ci ildə Çaşıoğlu nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş "Сравнительная кристаллохимия кальциевых и редкоземельных силикатов" kitabı Oksford Universitetinin professoru B.T.M.Willis ....

| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |