GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Xarici dildə nəşr üzərində iş aparılır

11/10/2010

Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının professoru Məmməd İsa oğlu Çıraqovun 2002-ci ildə Çaşıoğlu nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş "Сравнительная кристаллохимия кальциевых и редкоземельных силикатов" kitabı Oksford Universitetinin professoru B.T.M.Willis tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və geniş oxucu kütləsinin bu əsərdə tanış olmasını təmin etmək məqsədilə böyük tirajla ingilis dilində çap olunması təklifi ilə müraciət etmişdir. Hal-hazırda məsələnin həlli yolları üzərində işlənilir.

Bookmark and Share