GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Sentyabr ayının 29-da BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında fakültə əməkdaşlarının dissertasiya işlərinin müdafiəsi keçirilmişdir

30/09/2011

Faydalı qazıntılar kafedrasının baş müəllimləri İsmayılova Aygün Məmməd Rəfi qızının “Qaradağ filiz-maqmatik sisteminin mis-porfir yataqlarının yerləşmə xüsusiyyətləri və zonallığı” mövzusunda, Abdullayeva Şəhla Faiq qızının “Somxit-Qarabağ ada qövsünün qərb seqmentinin nəcib metal filiz-maqmatik sistemləri (Kiçik Qafqaz)” mövzusunda 25.00.11-“Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya” ixtisası  üzrə geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsi müvəffəqiyyətlə keçirildi. Dissertantların rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvi, professor Vasif Məmmədağa oğlu Babazadədir.

Bookmark and Share