GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Ümumi geologiya kafedrasında yeni monoqrafiyanın nəşri

07/01/2011

Ümumi geologiya kafedrasının əməkdaşları - prof.S.S.Səmədov, g.m.e.n. N.Ə.Abbasov və M.Səfəri tərəfindən 285 səh. həcmində Regional geotektonika monoqrafiyası çap etdirilmişdir. Monoqrafiya həm bakalavr, həm də magistratura pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabın elektron variantı və 25 nüsxəsi elmi kitabxanaya verilmişdir.

Bookmark and Share