GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının kollektivinin yeni dərs vəsaiti işıq üzü gördü

14/01/2019

Geologiya fakültəsi, "Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya" kafedrasının müdiri prof. M.İ.Çıraqov, dos. N.Ə.Novruzov və dos. N.A.Qurbanov tərəfindən "Azərbaycanın filiz yataqlarının mineralogiyası və geokimyası" adlı ali məktəblər üçün dərs vəsaiti çap olunmuşdur.

Bookmark and Share