GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Bu gün geoloqların peşə bayramıdır

02/04/2018

Ölkə iqtisadiyyatını mineral resurslarla təmin edən romantik peşə sahibləri hesab olunan geoloqlar - Bayramınız mübarək!

Geoloq Günü MDB ölkələri və Rusiyanın bütün geoloji təşkilatlarında qeyd edilir.
Geoloq Günü ənənəvi olaraq hər il aprel ayının birinci bazar günü keçirilir. Bu peşə bayramı 1966-cı il martın 31-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə ölkənin mineral-xammal bazasının yaradılmasında sovet geoloqlarının xidmətlərinin qeyd edilməsi məqsədilə təsis olunub.
Bayramın keçirilmə vaxtı kimi aprel ayının əvvəllərinin seçilməsi qış fəslinin sona çatması və müvafiq sahə üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin çöl-tədqiqat işləri, eləcə də ekspedisiyalara hazırlıqları ilə əlaqədardır.
Geologiyanı Yer kürəsinin quruluşu və onun inkişaf tarixi haqqında elm adlandırırlar. Bu elmin əsas tədqiqat obyekti Yer kürəsinin geoloji salnaməsinin əks olunduğu dağ süxurlarıdır. Geologiya, həmçinin Yerin səthi və təkində gedən müasir fiziki-kimyəvi və geodinamik prosesləri tədqiq edir. Müxtəlif proseslərin öyrənilməsi bizə planetin inkişaf mərhələləri haqqında məlumat almağa imkan verir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu bayram ərəfəsində geoloqlar çoxillik məhsuldar elmi-tədqiqat fəaliyyəti və xidmətlərinə görə dövlət mükafatları alır, fəxri fərman və ordenlərlə təltif olunurlar.
Bu gün geoloqlardan başqa, həm də axtarış və faydalı qazıntıların hasilatı ilə bağlı peşəyə sahib bütün insanların bayramı hesab edilir.
Ölkəmizin mineral-xammal ehtiyatını artırmaq üçün geoloqlar faydalı qazıntı yataqlarının axtarış və kəşfiyyatının aparılmasını elmi əsaslandırır, onların istismar üsullarını işləyib hazırlayır və faydalı qazıntıları hasil edərək ölkə iqtisadıyyatının güclənməsinə xidmət edirlər.


Bookmark and Share