GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

BDU alimləri Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının diplomuna layiq görülüblər

26/11/2018

Bakı Dövlət Universitetinin alimləri, akademik Vasif Babazadə, elmlər doktoru Şəhla Abdullayeva Gürcüstan MEA-nın Geologiya İnstitutunun əməkdaşları, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru S.A.Kekelia və elmlər namizədi M.A.Kekelia ilə birlikdə yazdıqları “Золотосодержащие сульфидные месторожденияостроводужных палеосистем, их металлогенические особенности и условия геодинамического развития” (2015) və “Рудные месторождения центрального сегмента Альпийского горно-складчатого пояса и проблемы их генезиса(Большой и Малый кавказ, Восточные Понтиды)” (2017) monoqrafiyalara görə mükafata layiq görülüblər. Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə görkəmli alim Aleksandr Tvalçrelidze adına akademik mükafat alan müəlliflər, eyni zamanda, müfaviq diplomla təltif ediliblər.

Bookmark and Share