GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti / Bakı Tələbə Bölməsi

22/02/2010

Konfransın mövzuları:

  • Hidrogeologiya
  • Mineralogiya, petroqrafiya
  • Sedimentologiya, stratiqrafiya
  • Regional geologiya, tektonika
  • Neft geologiyası
  • Neft-mədən geologiyası
  • Yataqların istismarı
  • Geofizika
  • Neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və istismarında ekoloji problemlər
Bookmark and Share