GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Alimlərimizin uğurlu Köln səfəri

11/03/2010

Seysmologiya və Yer təkinin fizikası kafedrası və Yer qabığının geofiziki tədqiqatları ETL-i ilə Almaniyanın Köln Universitetinin Geofizika və Meteorologiya İnstitutu "Pirəküşkül qrupu palçıq vulkanlarının dərinlik quruluşunun elektromaqnit üsullarla tədqiqi" adlı qrant mövzusu işlənilməyə başlanmışdır. Bu ad altında Bakı Universiteti qəzetinin 01 (1396) saylı 06 mart 2010-cu il tarixli buraxılışında ətraflı məlumat verilmişdir.

Bookmark and Share