GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

A kateqoriyalı jurnalda məqalə

16/03/2010

Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru Nazim İmamverdiyevin International Geological Review jurnalında "Kiçik Qafqaz və İran-Ərəbistan ərazisində Kaynozoy vulkanizminin geokimyası və tektonikası" mövzusunda 536-578-ci səhifələrdə elmi  məqaləsi çap olunmuşdur.

Bookmark and Share