GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

06 fevral 2012-ci il protokol №3 iclasindan..

06/02/2012

Birdəfəlik Dissertasiya Şurasının 25.00.11-“Bərk faydalı qazıntıların geologiyası,axtarışı və kəşfiyyatı;minerageniya”ixtisası üzrə geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Farzad Ghanbarlı Asadın “Şimali İranın Pirkü-Deyləman kaolin və bentonit gil yataqlarının geoloji yerləşmə xüsusiyyətləri və yeni mineral xammal təzahürlərinin kəşfiyyatının proqnozlaşdırılmasının perspektivliyi” və Alimohammad Ali Montazeri Gelsefidinin “Sefidrud çayı hövzəsinin geoloji quruluşu və ərazinin kompleks filizlərə perspektivliyinin qiymətləndirilməsi(Gilan ərazisi daxilində)”mövzularında təqdim etdikləri dissertasiyaları müdafiə edəcəklər.

Bookmark and Share