GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

03.11.2011-ci il tarixində Ümumi geologiya kafedrasının aspirantı İran İslam Respublikasının vətəndaşı Təlayi Reza Bərat Əli oğlunun və Faydalı qazıntılar kafedrasının dissertantı T.H.Təhməzovanın Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında dissestasiya işlərinin müdafiəsi keçirildi

05/09/2011

Təhməzova Təranə Hacı qızının “Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacının səpinti qızıllılığının yerləşmə xüsusiyyətləri və formalaşma şəraiti” mövzusunda 25.00.11-“Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; minerageniya” ixtisası  üzrə və Təlayi Dulaq Rza Baratəli oğlunun “İranın Həştçin ərazisinin geologiyası və sürüşmə təhlükəlilik dərəcəsinin (riskinin) qiymətləndirilməsi” mövzusunda 25.00.01-“Ümumi və regional geologiya” ixtisası  üzrə  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdikləri dissertasiya işlərinin müdafiəsinin keçirilib

Bookmark and Share