GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ÜMUMİ VƏ TARİXİ GEOLOGİYA KAFEDRASI

Ümumi geologiya və hidrogeologiya kafed­ra­sı Geologiya-coğrafiya fakültəsi yarandığı vaxt­­­dan onun tərkibində fəaliyyətə başlamışdır. 1943-cü ildə prof. Ə.H.Əsgərov kafedranın mü­diri seçilmiş və Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasına 1986-cı ilə kimi rəhbərlik etmişdir. Kafedra Biologiya fa­kül­təsinin nəzdində 1934-cü ildən fəaliyyət gös­tərən Geologiya və paleontologiya kafedrası­nın bazası əsasında yaradılmış, sonralar Ümumi geo­logiya və hidrogeologiya kafedrası adlan­dı­rılmışdır. Kafedraya müxtəlif illərdə prof. S.S.Səmədov (1986-1991) və dos. A.Ə.Məsimov (1991-2003) başçılıq etmişlər. 2003-cü ildə kafed­a iki müstəqil quruma – Ümumi geologiya, Hid­rogeologiya və mühəndis geologiyası kafedra­larına ayrılmışdır. Ümumi geologiya kafedrasına 2003-2012-ci illərdə prof. S.S.Səmədov rəhbərlik etmiş­dir. Həmin dövrdə kafedrada dosentlər F.D.Hə­sənov, N.Ə.Abbasov, T.H.Təh­mə­zo­va fəaliyyət göstərmişlər.
AMEA-nın sabiq prezidenti akad. M.M.Əli­yev 1951-ci ildə Paleontologiya və tarixi geologiya kafedrasını yaratmış və 1957-ci ilədək ona rəhbərlik etmişdir. Kafedra öncə geniş profilli Neft və qaz yataqlarının geologiyası, daha sonra Paleontologiya və tarixi geologiya kafedrası adlandırılmışdır. Kafedraya ilk dövrlərdə akad. M.M.Əliyev, ondan sonra AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Q.M.Sultanov (1957-1991) və prof. V.B.Ağayev (1991-2008) rəhbərlik etmişlər. 2008-2011-ci illərdə kafedra müdiri vəzifəsini dos. B.H.Qələndərov icra etmişdir.
«Ümumi geologiya» və «Paleontologiya və tarixi geologiya» kafedraları sonralar birləşərək «Ümumi və tarixi geologiya» kafedrası yaradılmışdır. Yarandığı gündən 2016-cı ilə kimi yeni quruma dosent Həmid Musa oğlu Hüseynov rəhbərlik edib.
Kafedrada dosentlər Fərrux Dəmir oğlu Hə­sənov, Nurəddin Əli oğlu Abbasov, Rübabə Ehsan qızı Rüstəmova, Ələddin Məcid oğlu Məmmədəlizadə,  Təranə Ha­cı qızı Təhməzova, baş müəllim Şakir Ramazan oğlu Balammədov işləyirlər. Kafedra əməkdaşları quruda və Xəzər dənizində neftli-qazlı rayonlarda basdırılmış strukturların aşkar edilməsi və «Azərbaycanın mezo-kaynazoy çöküntülərinin stratiqrafiyası» problemləri ilə məşğul olurlar.
Kafedranın son illər çap etdirdiyi nəşrlərdən «Paleontologiya», Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası», «Regional geo­­­tektonika» və b. çox əhəmiyyətli əsərlər hesab edilir.
Ümumi geologiya və hidrogeologiya kafed­ra­sı Geologiya-coğrafiya fakültəsi yarandığı vaxt­­­dan onun tərkibində fəaliyyətə başlamışdır. 1943-cü ildə prof. Ə.H.Əsgərov kafedranın mü­diri seçilmiş və Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasına 1986-cı ilə kimi rəhbərlik etmişdir. Kafedra Biologiya fa­kül­təsinin nəzdində 1934-cü ildən fəaliyyət gös­tərən Geologiya və paleontologiya kafedrası­nın bazası əsasında yaradılmış, sonralar Ümumi geo­logiya və hidrogeologiya kafedrası adlan­dı­rılmışdır. Kafedraya müxtəlif illərdə prof. S.S.Səmədov (1986-1991) və dos. A.Ə.Məsimov (1991-2003) başçılıq etmişlər. 2003-cü ildə kafed­ra iki müstəqil quruma – Ümumi geologiya, Hid­rogeologiya və mühəndis geologiyası kafedra­larına ayrılmışdır.
Kafedrada dosentlər Fərrux Dəmir oğlu Hə­sənov, Nurəddin Əli oğlu Abbasov, Rübabə Ehsan qızı Rüstəmova, Ələddin Məcid oğlu Məmmədəlizadə, y.e.f.d., baş müəllim Təranə Ha­cı qızı Təhməzova, baş müəllim Şakir Ramazan oğlu Balammədov işləyirlər. Kafedra əməkdaşları quruda və Xəzər dənizində neftli-qazlı rayonlarda basdırılmış strukturların aşkar edilməsi və «Azərbaycanın mezo-kaynazoy çöküntülərinin stratiqrafiyası» problemləri ilə məşğul olurlar.
Kafedranın son illər çap etdirdiyi nəşrlərdən «Paleontologiya», Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası», «Regional geo­­­tektonika» və b. çox əhəmiyyətli əsərlər hesab edilir.

Bookmark and Share