GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

HİDROGEOLOGİYA VƏ MÜHƏNDİS GEOLOGİYASI KAFEDRASI

Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya kafedrası

Geoloji-coğrafiya fakültəsi nəzdində “Ümumi geologiya və hidrogeologiya kafedrası 1951-ci ildə yaradılmışdır. İlk kafedra müdiri, Azərbaycanda hidrogeologiyanın banisi prof. Ə.H.Əskərov olmuşdur (1951-1985 illər). Son zamanlarda bu kafedra “Ümumi geologiya” (kafedra müdiri prof. S.S.Sadıqov) və “Hidrogeologiya və mühəndisi geologiya” (kafedra müdiri dos. A.Ə.Məsimov) kafedralarına ayrılmışdır. Burada prof. Ə.H.Əskərov, prof. H.Y.İsrafilov, prof. R.H.Sultanov, prof. T.S.Şaxsuvarov, prof. Aslanov, dosentlər A.M.Məhərrəmova, V.C.Axundov, H.M.Əfəndiyev, baş müəllim X.Nəsirova uzun illər çalışmışlar, təxminən onilliklər ərzində kafedranın tərkibi dəyişməz qalmışdır. Kafedra əməkdaşları böyük elmi-tədqiqat fəaliyyəti stajına malik olmaqla, elmi dairələrdə çoxdan və möhkəm ad-san qazanmış tədqiqatçılar kimi tanınmışlar. Onların əməyi nəticəsində kafedra həmişə kompleks tədqiqat məsələlərini uğurla həll etmişdir.

TƏHSİL

Kafedranın müəllimləri bakalavr təhsil pilləsi üçün “Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası” ixtisasında təhsil alan tələbələrə ixtisasın peşə hazırlığı və ixtisas fənlərindən mühazirə və məşğələ dərslərini aparırlar. Kafedrada Hidrogeologiya, Hidrogeoekologiya və Mühəndis geologiyası ixtisaslaşmaları üzrə magistr hazırlanır.

ELMİ İŞ

Kafedranın əməkdaşları mineral termal və yeraltı suların axtarışı, kəşfiyyatı və mühafizəsi problemi ilə elmi tədqiqat işləri aparır.

TƏDRİS PROQRAMI

Kafedranın müəllimləri bakalavr təhsil pilləsində təhsil alan tələbələr üçün 22 fənnin tədris proqramını, magistratura təhsil pilləsində təhsil alan tələbələr üçün isə 29 fənnin tədris proqramlarını yazıb çap etdirmişlər.

HESABATLAR

Kafedranın 2009-cu il hesabatı

Bookmark and Share