GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

ETL-İN KİÇİK ELMİ İŞÇİSİ

QƏRİB VƏLİYEV

Bakı Dövlət Universiteti
ETH-nin b. elmi işçisi
Tel. (+99412) 439 04 43, mob. (+99470) 324 50 96

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 05 may 1952-ci ildə Azərbaycan Resrublikasında, 1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR-dən didərgin salınmış qaçqın ailəsində doğulmuşam.
 • Azərbaycan Resrublikasının vətəndaşıyam.
 • 1970-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm.
 • 1976-1977-ci illərdə Özbəkistan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin müəssisəsində işləmişəm.
 • 1978-ci ildən Azərbaycan, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin ETH-də b.e. işçi vəzifəsində çalışıram.Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm.
 • 7 şer kitabının müəlifiyəm. Dövrü mətbuatda (qəzetlərdə, jurnallarda ) xeyli yazılarım (oçerk, intervü və s.) çap olunub.
 • «Türkün səsi» və «Türkün sözü» qəzetlərinin baş redaktoru olmuşam.
 • Azərbaycan, Türk, Rus dillərində sərbəst, İngilis dilində lüğət vasitəsi ilə qismən danışa bilirəm.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1976-cı ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Ümumi İqtisadiyyat fakültəsini «İqtisadçı» üzrə bitirmişəm.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1978-ci ildən !978-ci ildən Azərbaycan, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin ETH-də b.e. işçi vəzifəsində çalışıram.
 • 1978-1977-ci illərdə Özbəkistan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinin müəssisəsində işləmişəm.
 • 62 elmi məqalə və tezis
 • 7 kitab
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Yataqların iqtisadi tədqiqi.
 • Qızıl və başqa nəcib metal yataqlarının iqtisadi cəhətdən öyrənilməsi.
 • Qızıl və başqa faydalı qazıntı yataqlarının iqtisadi səmərəliliyinin və maya dəyərinin müəyyən edilməsi.
 • Elm ilə istehsalatın qarışılıqlı əlaqəsi və onun səmərəliliyi.
 • Elmin nəticələrinin isehsalatda tətbiqinin tezləşdirilməsi.
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • Beynəlxalq konfras Bakı 11 mart 2008
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2003, Bazar münasibətləri şəraitində səpinti qızıl yataqlarının səmərəli istismarında iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi. Məqalə. Həmmüəllif Mobili R. B. «Təhsil» cəmiyyətinin və AMEA-nın Geologiya institutunun «Bilgi» jurnalı. Bakı. № 4, s. 102-104, ( rus dilində ) .
 • 2004, Qızılın iqtisadiyyatında investisiyanın rolu. Məqalə. «Təhsil» cəmiyyətinin və AMEA-nın Geologiya institutunun «Bilgi» jurnalı. Bakı. № 4, s. 67-69.
 • 2004, Mərkəzi Abşeronun Keyrəki palçıq vulkanının sulfidlərinin tədqiqi və regionun inkişafına tətbiqi. Məqalə. «Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri» elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s.
 • 2004, Ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqatların tədrisdə və istesalatda tətbiqi. Məqalə. «Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri»elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s.87-89.
 • 2007, Bazar iqtisadiyyatı şəraitində səpinti qızıl hasilatında investitsiuanın rolu. Tezis. Prof. Ə.H. Əsgərovun 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın geologiyası və şidromineral ehtiuatları» elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s. 27-28.
 • 2008, R. B. Mobilinin «Elmi və ictimai fəaliyyət». kitabına rəy. Bakı, «Adiloğlu» nəşr.
 • 2008, «Abşeron yarımadasının gkologiyasına bioloji, kimyəvi və coğrafi amillərin təsiri». Məqalə. Həmmüəlliflər—Novruzova D.K., Rzayeva M.M. Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş «Coğrafiyanın müasir problemləri» beynəlxalq elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s. 115-117.
 • 2008, «Kür molas hövzəsinin şimal-qərb zolağında yerləşən səpinti qızıl yataqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi». Tezis. Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s. 39-40.
 • 2008, «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqatların iqtisadi və təşkilati problemləri» Məqalə. Həmmüəllif – Mansurova S.A. Akad. M.M.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU. Bakı. s. 10-12.
 • 2008, «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində elm ilə istehsalatın üzvi surətdə birləşdirilməsi formalarının təkmilləşdirilməsi». Məqalə Akad. M.M.Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş «Azərbaycanın faydalı qazıntıları» Respublika elmi konfransının materialları, BDU.Bakı. s. 48-50.
 • 2008, «Azərbaycanın səpinti qızıl yataqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi». Məqalə. Həmmüəllif Mobili R. B. «Elmi və ictimai fəaliyyət» toplusu. Bakı, «Adiloğlu» nəşr. s. 45-48.
KİTABLAR
 • 1990, «Yaman dardı bu dünya». Kitab. «Bakı Universiteti» nəşriiyyatı, Bakı. 104 S.
 • 1995, «Dünya Türkə açılır». Kitab. «Bakı Universiteti» nəşriiyyatı, Bakı. 72 S.
 • 2000, «Məşhər ayağı». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı. 64 S.
 • 2001, «Zəmanənin suçu». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı. 136 S.
 • 2002, «Çaldıran harayı». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı. 137 S.
 • 2005, «Turana gedən yol». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı. 124 S.
 • 2008, «İtmiş dünya». Kitab. «Ləman» nəşriyyat və poliqrafiya birliyi. Bakı. 147 S.
Bookmark and Share