GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Dekan müavini


İLQAR QULİYEV

Telefonu: (+99450) 793 66 96
e-mail: iguliyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1990-ci ilin avqustun 29-da anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Sumqayıt şəhərində Texniki və Təbiət Elmləri liseyini bitirmişdir. 2012-2013-cü illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin bakalavr pilləsi üzrə Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı ve geoloji plana alınması ixtisasını bitirmişdir.
 • 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin magistr pilləsi üzrə Geokimya ixtisasını bitirmişdir.
 • 2017-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin Ümumi və tarixi geologiya kafedrasının Geoekologiya (2508.01) ixtisası üzrə qiyabi doktorantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • AMEA, Geologiya və Geofizika institutu, Geoekologiya şöbəsi – mühəndis (2013-2015)
 • BDU, Geologiya fakültəsi, Paleobiogeokimya ETL –  kiçik elmi işçi (2016-2019)
 • BDU, Geologiya fakültəsi Faydalı qazıntılar kafedrasının saathesabı müəllimi (2016-2019)
 • BDU, Geologiya fakültəsi Ümumi və tarixi geologiya kafedrasının müəllimi (2019-cu ildən)
 • BDU, Geologiya fakültəsi - Sosial məsələlər və tələbələrlə iş üzrə dekan müavini (2019-cu ildən)
 • YAP Yasamal rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri (2019-2021)
 • Respublika YAP Gənclər Birliyinin idarə heyətinin üzvü (2021-ci ildən)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Biogeokimya, geoekologiya

SERTİFİKATLAR

 • Xəzər Universiteti – dəqiq elmlər üzrə respublika olimpiadasının qalibi (2008)
 • SOCAR Yay Məktəbi-2014 layihəsinin qalibi (Bakı, İsveçrə, Fransa)
 • Təmiz Şəhər ASC “0 Tullantı Yay Məktəbi-2015” layihəsinin qalibi (ADA Universiteti)
 • Tomson Röyter informasiya agentliyinin Əqli Mülkiyyət üzrə Elm Departementi tərəfindən "Web of Science və onunla əlaqədar alələrlə iş" üzrə Sertifikatlaşdırma Proqramı (BDU, 2016)

QRANTLAR

 • 2013-cü il “Azərbaycanın böyük göllərinin su ehtiyatları, biomüxtəlifliyin qiymətləndirilməsi, onların dəyişmə istiqamətlərinin proqnozlaşdırılması və ətraf ərazilərdə ekzogen geoloji proseslərin geofiziki üsullarla öyrənilməsi” (layihə icraçısı), maliyyə dəstəyi – Elmin İnkişafı Fondu, Layihə- № EİF-2013-9(15)-46/25/2
 • 2014-cü il “Gənc geoloqlar düşərgəsi” (layihə rəhbəri). Maliyyə dəstəyi: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, V qrant, C kateqoriyası, SN 125

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2014, Abşeron yarımadasında çirklənmiş göllərdə mikroelementlərin geokimyəvi paylanması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.216-217
 • 2015, Çirklənmiş göllərdə mikroelementlərin paylanmasına dair (Abşeron Yarımadası timsalında).  Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.200-201
 • 2016, Biogeokimyəvi tədqiqatların mahiyyəti və perspektivliyi. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.67-71
 • 2016, Некоторые особенности концентрации микроэлементов в байосских отложениях разреза р. Баба-чай.  “Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda  Resp. Elmi Konf. mater., s.128-130
 • 2016, Микроэлементы в байосских отложениях северо-восточного склона азербайджанской части Большого Кавказа (р.Джимичай). Yer və İnsan, Elmi populyar jurnal  №6, s.97-100
 • 2017, Vəlvələçay-Qusarçay çaylarınn yuxarı axarlarında dağ-çəmən çimli torpaqlarda ağır metalların (V,Cr,Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Pb) yayılma xüsusiyyətləri. Bakı Universiteti Xəbərləri №3, 2017 s.76-80
 • 2017, Qusarçay-Qudyalçay çaylar arasında yuxarı axarlarında yüksək dağlıq qurşağın dağ-çəmən tipli torpağın ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.178-181
 • 2017, Kiçik Qafqazın dəniz faunasının inkişafına mühitin temperaturunun təsiri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.99-100
 • 2017, Qusarçay-Qudyalçay çaylararası yüksək dağlıq qurşağın bayos çöküntülərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.122-124
 • 2017, Биокомплексы позднемеловой беспозвоночной морской фауны Гянджачайского синклинального прогиба Малого Кавказа. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.130-132
 • 2018, Vəlvələçay-Qusarçay çaylarınn yuxarı axarlarında dağ-çəmən çimli torpaqlarda ağır metalların  yayılma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri - İnsan və ətraf mühit münasibətləri, XX Cild, s.63-66
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq meşə qurşağı oduncaqlı bitkiliyin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.137-140
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq qurşağın ot bitkilərində mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.160-163
 • 2018, Qusarçay-Qudyalçay orta dağlıq qonur torpaqlarda mikroelementlərin yayılması. Geologiyanın aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransı s.134-137
 • 2018, Graphic model of geoecological situation.  VII International Conference of young scientists & students, Dedicated to the 80th anniversary of Institute Geology and Geophysics, Azerbaijan National Academy of Sciences. 15-18 october, Baku
Bookmark and Share