GEOLOGİYA FAKÜLTƏSİ
Home
AZ | EN | RU

Dekan müaviniŞəmiyev Ruslan Əmrah oğlu

Geologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Tədris işləri üzrə dekan müavini

İş telefonu: +99412 539 09 81

Mobil telefon: (+99455) 640 50 46

E-mail: ruslan.shamiyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1987-ci il yanvarın 24 – də Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Gədəbəy rayonu Etibar isgəndərov adına Hacıalılar kənd orta  məktəbini bitirmişdir. 2008-2009-cu illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Ailəlidir. Bir övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2008 Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin bakalavr pilləsi üzrə Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı ve geoloji plana alınması ixtisasını bitirmişdir.
 • 2009-2011 Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin magistr pilləsi üzrə Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı, geologiyası ixtisasını bitirmişdir.
 • 2013-2018 Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin Faydalı qazıntılar kafedrasının Bərk faydalı qazıntılar ixtisası (2520.01) üzrə dissertantı olub.

 

SERTİFİKATLAR

 • 2010-cu il, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Təhsil Şəbəkələri Assosiasiyası tərəfindən birgə layihə çərçivəsində təşkil olunmuş 6 aylıq təlim kurslarında tyutor, Rəqəmsal sertifikat (fərqlənmə);
 • 2014-cü il, Avropa Şuarsı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə layihəsi çərçivəsində “Civil protection and Disaster Managementn.Flagship initiative of the  Eastern Partnership” mövzusunda təlimin iştirakçısı;
 • 2015-ci il, ADA Unuverisiteti tərəfindən təşkil  olunmuş “Müasir müəllimin fərdi işçi” planının tərtibi təliminin qalibi.
 • 2015-ci il, Fransa Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əhalinin mülki təhlükəsizlik risklərinə qarşı marifləndirilməsi üzrə missiya rəhbəri polkovnik-leytenant Fransis Komas tərəfindən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyində keçrilən “Nüvə, radioloji, bioloji, kimyəvi risklər və gözlənilməz çirklənmələrə qarşı mübarizədə fransız yanaşmasına marifləndirmə” mövzusunda təlimin iştirakçısı.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2010-2013 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsi – tyutor;
 • 2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsi Faydalı qazıntılar kafedrası -  müəllim;
 • 2013-2017-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası (xüsusi rütbə-daxili xidmət leytenantı) – metodist;
 • 2017-2019-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası (xüsusi rütbə-daxili xidmət kapitanı) - bölmə rəisi;
 • 2018-ci ildən DİM-də imtahan rəhbəri;
 • 2019-2020-ci il Bakı Dövlət Universiteti, Tədrisin təşkili və idarə olunması  Mərkəzinin Hazırlıq  sektoru - sektor müdiri.
 • 2020-ci il Bakı Dövlət Universiteti, Geologiya fakültəsi, Tədris işləri üzrə dekan müavini.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Gədəbəy rayonu, Bitti-bulaq filiz sahəsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

2010, Murovdağ antiklinolisinin intruziv kompleksləri və onların filizlilikləri. Şəfaət Mehdiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda  Resp. Elmi Konf. mater. s. 95-96

2011, Перизамадинского золото-медно-полиметаддического проявления. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.7-10

2012, Çöl şpatlarının Gədəbəy filiz rayonunun bayos yaşlı plagioqranit intruzivlərinin fasial təhlilində rolu. Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.9-10

2012, Qoşqarçay mis-porfir yatağının perspektiv qiymətləndirilməsinin geoloji əsasları. “Azərbaycanın geologiyası”  mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s. 47-48

2013, Qələvi çöl şpatlarının struktur optik tipləri. Gənc tədqiqatçıların Respublika gününə həsr olunmuş “Azərbaycanın faydalı qazıntıları” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s. 33-34

2013,  Diaxçay mis porfir yatağı filiz kütlələrinin morfoloji xüsusiyyətləri. Professor Ə.H.Əsgərovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın geologiyası və hidrotermal ehtiyyatları”  mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s. 110-111

2013, Dəmirli mis porfir yatağının struktur mövqeyi və geoloji qurluşunun əsas səciyyəsi.  “Fiziki coğrafiya”kafedrasının 70 və “hidrometrologiya” kafedrasının 40 illik yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materiallı.s.104-105

2013, Gədəbəy filiz rayonunun mis-porfir filizlərinin əmələgəlmə xüsusiyyətləri,Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Resp. Elmi Konf. mater. s. 86-87

2014, Qoşqarçay mis-porfir yatağı filiz kütlələrinin daxili quruluşu və morfologiyası. “Azərbaycanın geologiyası”mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s. 79-80

2014, Золото и сереброносность руд Мехманинского полиметаллического месторождения (Гарабахский рудный район, Азербайджанская часть Малого Кавказа)  Актуальные проблемы современной науки

2014, Геологическая интерпретация результатов геофизико-геохимических исследований, проведенных в пределах Муровдагского рудного района Современные концепции научных исследований с 152

2015, Редкометальность руд месторождений полиметаллических формаций  Малого Кавказа. Azərbaycan  xalqınım ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.59-63

2015, Геохимическая характеристика медно-порфировых руд Гошгарчайского  рудного поля. Azərbaycan  xalqınım ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.23-29

2015, Стадийность развития рудного процесса, вещественный состав и геохимическая характеристика минеральных ассоциаций руд Мехманинского полиметаллического месторождения. Azərbaycan  xalqınım ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Resp. Elmi Konf. mater. s.10-15

2020, Lök-qarabağ struktur-formasiya zonasının plagioqranit-plagioriolit vulkano-plutonik komplekslərinin formalaşmalarinin geoloji-geodinamik və petrolojoi xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin xəbərləri №4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Bookmark and Share